Astu mediapoluille!

Mediakasvatus on tärkeää varhaiskasvatuksessa. Median rooli ja merkitys lasten elämässä on nähtävissä jokaisessa lapsiryhmässä päivittäin; leikeissä, puheissa, lasten vaatteissa ja leluissa.

Mediapoluilla kiteyttää VASU-perustaisen mediakasvatuksen lähtökohdat ja tavoitteet, mutta se soveltuu hyvin myös esiopetukseen. Tarjolla on varusteita lasten, kasvattajien ja kasvatusyhteisöjen oppimisen ja kehittymisen poluille.

Antoisia ja innostavia retkiä Mediapoluilla!

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet on uudistettu helmikuussa 2022 – Mediapoluilla.fi materiaalit koskevat vuoden 2018 vasua. Sivusto päivitetään vastaamaan uudistunutta vasua mahdollisimman pian.